Mason & Kendall & Sons en posición vertical

Montante vertical antiguo – Schiller Grand Special de 1916 vertical

Vertical

Verified

Schroeder & Son en posición vertical

Identificación verificada